සජිත්ගේ ආර්ථික දැණුම නිල්: ලංකාව ඉහළ මැදි ආදායම් තත්ත්වයට: මංගලගේ පොරොන්දුවක්!


(මඩ කිං -2019.ජූලි.02, ප.ව.12.30)

පහළ මැදි ආදායම් ලබන රටක සිට ඉහළ මැදි ආදායම් ලබන රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රේණිගත කිරීමට ලෝක බැංකුව කටයුතු කර තිබේ. ඒ ලෝක බැංකුව නිකුත් කළ නවතම ලෝකයේ රටවල් ආදායම අනුව කාණ්ඩ කිරීම යටතේය.

ලෝක බැංකුව විසින් ලෝකයේ රටවල් ප්‍රධාන කාණ්ඩ හතරක් යටතේ ශ්‍රේණි ගත කරයි. ඒ  ඉහළ, ඉහළ මැදි ආදායම්, පහළ මැදි ආදායම් හා පහළ ආදායම් ලබන රටවල් ලෙසිනි.

ඒක පුද්ගල දළ ජාතික නිශ්පාදිතය අනුව මෙම ගණනය කිරිම් සිදුකරයි. 2018 වසරේ ජුලි 01 දා ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 3840ක් බවත් 2019 වසරේ ජුලි 01 දා වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 4060ක් බවත් ලෝක බැංකුව නිකුත් කළ වාර්තාවේ දැක්වෙයි.

2019/07/01 දා වන විට ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 3996 සිට 12375ක් අතර පසුවන රටවල් ඉහළ මැදි ආදායම් ලබන රටක් ලෙස ලෝක බැංකුව වර්ගීකරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 4060ක් බවට පත්ව ඇති හෙයින් ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මැදි ආදායම් ලබන රටක් ලෙස වර්ගකර තිබේ.

ලංකාව මැදි ආදායම් රටක් කිරීම වැරදියි: දුප්පත්කම වැඩිවුණාම ආධාර දෙනවා - සජිත්

කෙසේ නමුත් ශ්‍රී ලංකාව මැදි ආදායම් ලබන රටක් බවට නම් කිරීම ප්‍රෝඩාවක් බව එජාප නියෝජ්‍ය නායක ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පසුගියදා පවසා සිටි අතර මැදි ආදායම් රටක් බවට පත්වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු සියලුම ආධාර නතර වූ බවද ඇමැතිවරයා කීය.

මංගලගේ පොරොන්දුව

කෙසේ නමුත් 2017 අංක 24 දරන නව දේශීය ආදායම් පනත සම්බන්ධව පසුගිය වසරේ පැවති මහජන සම්මන්ත්‍රණයක දී මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් ඇති කරමින් එවකට මැදි ආදායම් ලබන රටවල් අතරට ගැනුන ශ්‍රී ලංකාව ඉතා ඉක්මනින් ඉහල මැදි ආදායම් තත්වයට පත්කර ගත හැකි බවයි.
සජිත්ගේ ආර්ථික දැණුම නිල්: ලංකාව ඉහළ මැදි ආදායම් තත්ත්වයට: මංගලගේ පොරොන්දුවක්! සජිත්ගේ ආර්ථික දැණුම නිල්: ලංකාව ඉහළ මැදි ආදායම් තත්ත්වයට: මංගලගේ පොරොන්දුවක්! Reviewed by Admin on 12:21 AM Rating: 5

No comments

Top Gossip

gossip