මංගලගේ ඩිසයින් එක අවුල්: භාණ්ඩාගාරය හිස් ද?


(මඩ කිං -2019.ජූලි.16, ප.ව.03.30)

ආර්ථික විද්‍යාවේ බෙසික් පවා නොදන්නා පුන්නක්කු කන ලියන අප්පුලා (ගේ)  මොන කතා ලිව්ව ද ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් ගෙවීමට ඇති රු. කෝටි 6900 ක මුදල පියවා දැමීම මුදල අමාත්‍යංශය විසින් ප්‍රක්ශේප කිරීම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ විහිළුවකි. ඒ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වෙත අරමුදල් සම්පාදනට වගකීම් දරණ මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් ම එම වගකීම ඉටු කිරීම ප්‍රතික්ශේප කිරීම නිසාවෙනි.

මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට රු. කෝටි 8100 ක මුදලක් ගෙවීමට ඇති පසුබිමක දී අදාළ රු. කෝටි 6900 ක මුදලවත් ගෙවා දැමීමට මුදල් අමාත්‍යංශය කටයුතු කරන්නේ අමාත්‍ය මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා භාන්ඩාගාරය හිස් කර ඇති නිසා වෙන් ද යන්න අපිට ප්‍රශ්නයකි.

රවී කරගැහුවේ කාගේ පව් ද?

ඇත්තටම රවී කරුණානායක විදුලිබල බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්ව මාස කිහිපයකට වැඩි නැත. ඒ හමුවේ බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට කාලයක් නැති බවත් ඕනම අයෙකුට පැහැදිලිය.

එහෙත් සිය අමාත්‍යාංශ විෂය පථය ආශ්‍රිතව මතුව තිබෙන අවධානම රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයා දුටුවේය. පලමුව වහාම බලාගාර ඉදිකිරීමට අදාල ටෙන්ඩර් නිකුතූන් කඩිනම් කිරීමට උපදෙස් නිකුත්කර සිටියේ ඒ අනුවය. එසේම වලාකුළු සහිත වැසි රහිත අවස්ථාවල කෘතීම වැසි ඇති කිරීම ගැනත් අමාත්‍යවරයා සාර්ථක අත්හදා බලවන්න කටයුතු යෙදුවේය. 

මේ වන විට රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයා විසින් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සහ හරිත බලශක්තිය සම්බන්ධයෙන් අවධනය යොමු කර ඇති බව ද පෙනේ. එය යහපත් ප්‍රවනතාවයකි.

මංගල ඩිසයින් එක අවුල් නේද?

අවසානයේ අපට නම් කීමට ඇත්තේ අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමනි, ආර්ථික විද්‍යාව නොදන්නා කමට මුදල් අමාත්‍යංශයේ ඩිසයින් එකට හානී කරන්න එපා කියා ය.

මංගලගේ ඩිසයින් එක අවුල්: භාණ්ඩාගාරය හිස් ද? මංගලගේ ඩිසයින් එක අවුල්: භාණ්ඩාගාරය හිස් ද? Reviewed by Admin on 2:57 AM Rating: 5

No comments

Top Gossip

gossip